Friday, December 22, 2006


persians web.
nämligen-a saber
läng, utmed-lugar
färdig-listo
litterär-literato
koj-litera
stadig,orubblig-sociedad
sjunga-cantar
sºangerska,sºangare-cantante
möda-estrechez
ensamhet-soledad

No comments: